Het versterkt je weerstand, vergroot de fysieke mobiliteit, maakt je fit en energiek

Klachtenprocedure

 

Als je helaas niet tevreden bent over mij als therapeut of over de behandeling dan zou ik dat graag van je willen weten. In een gesprek kijken we dan samen hoe we tot een oplossing kunnen komen. Indien wij er samen niet uitkomen of een gesprek met mij is om bepaalde redenen niet mogelijk dan kun je het volgende doen:

Shiatsu Vereniging Nederland

Voor klachten over mij of je behandeling kun je je wenden tot de klachtenfunctionaris van de Shiatsu Vereniging Nederland (SVN). Via onderstaande link kom je op website van de SVN. Daar staat onder het kopie cliƫnt een link naar de klachtenprocedure.

Blijkt het niet mogelijk om met hulp van de klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging de klacht op te lossen, dan zal de klachtenfunctionaris je verwijzen naar een onafhankelijke geschillencommissie, in dit geval de S.C.A.G. (gespecialiseerde geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg).
Klik voor meer informatie

Indien al het voorgaande gaan oplossing heeft geboden en er duidelijk sprake is van een tuchtwaardige klacht kun je je klacht indienen bij de TZC (Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg). De TZC bewaakt de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg.

Voor een uitgebreid privacy beleid m.b.t. het verwerken van je persoonsgegevens verwijs ik naar mijn website www.lonneke.fit waar je het privacy beleid kunt raadplegen.

 

In mijn praktijk handel ik volgens de richtlijnen van de Wet kwaliteit,
klachten en geschillen zorg
(Wkkgz) en de Meldcode huiselijk geweld
en kindermishandeling
.

Ik ben in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
en een erkend diploma Medische Basiskennis.