Het versterkt je weerstand, vergroot de fysieke mobiliteit, maakt je fit en energiek

Toestemming behandeling van minderjarigen

Bij het behandelen van kinderen tot 16 haar heb ik toestemming van beide ouders (of verzorgers/voogd) nodig. Voor kinderen tot 12 jaar dienen beide ouders toestemming te geven, ook als u gescheiden bent. Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar beslissen de ouders en het kind samen, terwijl het kind het laatste woord heeft.

Deze toestemming geld tot het moment dat deze wordt ingetrokken of tot het moment dat de behandeling wordt beëindigd.

Neem onderstaande formulier mee naar het eerste consult. Het formulier mag ook gescand worden en per email verzonden worden naar mail@lonneke.fit.

Hiermee geeft u toestemming tot behadeling bij praktijk “lonneke.fit, praktijk voor Shiatsu” en gaat u akkoord met de informatie over de praktijkvoering op de achterzijde van dit formulier en de Algemene Voorwaarden die met dit formulier zijn toegezonden of meegegeven.

 

Klik op het icoon om het formulier voor Minderjarigen te downloaden